28. Septembar 2020 - 11:07
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisalo je  J A V N I P O Z I Vza odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2020. godinu PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju Kantona", a koji se odnosi na sljedeće projekte: 1. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata i repromaterijala do 1.240.000,00 KM 2. subvencije obrtima za nabavku opreme i alata i repromaterijala do 450.000,00 KM 3. subvencije novoosnovanim MSP i obrtima za nabavku opreme i alata i repromaterijala do 200.000,00 KM   Više informacija na linku ispod:http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mier/7722-...