29. June 2016 - 9:39
Poštovani,     dostavljamo Vam informaciju o materijalima koji su razmatrani i usvojeni na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona od 28.06.2016. godine .   Usvojeni materijali će biti predmet rasprave na jednoj od narednih sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona kao Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona i Prepreke u razvoju obrtništva na području Tuzlanskog kantona.   Napominjemo da  po prvi put Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog Obrntičke komore Tuzlanskog kantona razmatra problematiku obrtništva i daje značaj ovom sektoru privređivanja .   Ove aktivnosti su posljedica aktivnog rada Obrtničke komore Tuzlanskog kantona i njenih udruženja što u konačnici za rezultat imamo da se obrtništvo tretira na isti način kao i drugi oblici privređivanja.    ...