Inicijativom Udruženja poslodavaca FBiH izmijenjena sporna odredba koja definiše vrijeme snabdijevanja poslovnih objekata u Kantonu Sarajevo
20. Novembar 2017 - 10:09
Podijeli
 

Na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH izmijenjen je sporni član Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo koji definiše vrijeme snabdijevanja poslovnih subjekata.

 

Naime, poslodavci su zahtjevali izmjenu Člana 40. stavka 1. kojim je snabdjevanje poslovnih objekata koji se nalaze uz saobraćajnice dozvoljeno do sedam sati za tekući dan za sve objekte koji nemaju obezbjeđen poseban prostor namjenjen za zaustavljanje dostavnih vozila, jer se pomenutim članom ugrožava profitabilnost i konkurentnost proizvođača/dostvaljača.

 

Mnoge kompanije i dostvaljači nisu u mogućnosti dostaviti robu do naznačenog vremena, što je za posljedicu imalo pad prometa i privredne aktivnosti, a izvršioci zakona više puta dnevno su kažnjvali dostavljače koji su poslije naznačenog vremena dostavljaju robu, što je proizvodilo gubitke kompanijama.

Uredba je bila neprovodljiva jer mnogim firmama, niti dobavljačima radno vrijeme ne počinje prije sedam sati ujutro, a nije uređeno ni pitanje hitne dostave, te je na insistiranje Udruženja poslodavaca FBiH ovaj član izmijenjen. Izmjenom se odobrava snabdijevanje poslovnih subjekata na području Općine Stari Grad i Centar u terminima od: 00:00-07:00, 09:30-11:30, 17:30-19:30 sati. Također, snabdijevanje poslovnih objekata na području Kantona Sarajevo koji se nalaze izvan područja iz Općine Stari Grad i Centar i koji se ne nalaze u pješačkoj zoni i ulicama zabranjenim za saobraćaj, vrši se tokom cijelog dana u skladu sa odredbama ZOSS-a, a snabdijevanje objekata koji se nalaze u pješačkim zonama vrši se do 09:00 sati za tekući dan, uz odobrenje koje izdaje Ministarstvo ili ako saobraćajnim znakom nije drugačije regulisano.

Prijedlog zakona možete preuzeti ovdje: http://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/zakon_uredjenje_saobracaja_2.pdf

TENDERI
16. August 2016 - 12:02
Poštovani obrtnici, Obavještavamo Vas da smo u saradnji sa Federalnom obrtničkom komorom i organizatorom sajma "Biznis forum sajam " u Prizrenu obezbijedili mogućnost nastupanja obrtnika na sajmu...
SAJMOVI
29. Januar 2018 - 10:14
Poštovani članovi Obrtničke komore Tuzlanskog kantona,   Dana 22.01.2018. godine je stigla ponuda o organizaciji posjete sajmu „IHM „ u Minhenu koji se održava u periodu od 07.03.-13.03.2018....