Spisak prijedloga članova Skupštine Obrtničke komore Tuzlanskog kantona
3. Februar 2018 - 11:19
Podijeli
 

 

Na temelju Članka 18. Pravilnikom o izbornoj proceduri u obrtničim komoroma kantona i Obrtničkoj komori Federacije Bosne i Hercegovine Obrtnička komora Tuzlanskog kantona objavljuje Izborne prijedloge za Skupštinu u Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona

 

Spisak prijedloga članova Skupštine Obrtničke komore Tuzlanskog kantona

 

Izborna jedinica Banovići :

Predstavnici :

1.       Nurčo Hasanagić

2.       Čergić Ervin

 

Zamjenski predstavnici :

1.       Mehmed Demirović

2.       Nermina Delagić

3.       Zdenka Pendić

4.       Dragica Novalić

 

Izborna jedinica Teočak:

 

1.       Predstavnik : Nermin Mujčinović

 

Zamjenski  predstavnici

 

1.       Nermin Murtić

2.       Amir Hasanović

 

Izborna jedinica Lukavac :

Predstavnici :

 

1.       Nurdin Alić

2.       Behajija Hotić

3.       Dario Blagojević

4.       Edina Osmanović

 

Zamjenski članovi :

1.       Zaharije Redžić

2.       Nedim Grahić

3.       Hidan Kalić

4.       Damir Žigić

5.       Edin Rahmanović

6.       Merima Dubravić

7.       Emina Nuhanović

8.       Melisa Kuduzović

 

 

Izborna jedinica Kladanj :

1.       Šahsudin Halilović

 

Zamjenski predstavnici  :

1.       Fata Zehić

2.       Anel Selimović

3.       Nisail Halilović

4.       Mujo Šarac

 

Izborna jedinica Kalesija  

Predstavnici:

1.       Rasim Hamidović

2.       Sulmin Herić

Zamjenski članovi :

1.       Ševal Čorsuljić

2.       Damir Čamdžić

3.       Hasan Halilović

4.       Admir Ikanović

 

Izborna jedinica Čelić

Predstavnik :

1.       Alija Kahrimanović

Zamjenski predstavnik:

1.       Jukić Ahmet

2.       Ibrahim Forić

 

Izborna jednica Sapna

Predstavnik:

1.       Anel Kahrimanović- ekonomski tehničar

Zamjenski predstavnici  :

1.       Huremović                Kasmir

2.       Husein Gazibegović

 

Izborna jednica Živinice

Predstavnici:

1.       Zijad Šabanović

2.       Edhem Musić

3.       Miroslav Papac

4.       Ajša Puzić

5.       Admir Butković

 

Zamjenski  predstavnici :

1.       Zaim Šišić

2.       Rabija Omeragić

3.       Asmir Durmić

4.       Senaid Durić

5.       Benjamin Halilović

6.       Mustafa Baručić

7.       Semir Brčaninović

8.       Enisa Čokić

9.       Senad Smajić

10.   Jašarević Muamer

 

Izborna jedinica Doboj –Istok

Predstavnik:

1.       Vahidin Mustafić

 

Zamjenski predstavnici :

1.       Mirel Omerčić

2.       Jasmin Babić

 

Izborna jedinica Srebrenik

Predstavnici :

1.       Mina Šabić

2.       Željko Babić

3.       Elvis Medenjaković

Zamjenski predstavnici  :

1.       Asmir Bešić

2.       Aida Smajlović

3.       Aleta Babić

4.       Refik Joldić

5.       Mehmedalija Salkić

6.       Jasmin Salkić

 

 

 

 

Izborna jednica Gradačac :

Predstavnici :

1.       Hasan Duraković

2.       Admir Duraković

3.       Emir Duraković

4.       Admir Kunić

Zamjenski predstavnici:

1.       Mersed Džinović

2.       Amel Mulaomerović

3.       Ramo Selimović

4.       Suad Močić

5.       Sejid Ahmetović

6.       Kurtiš Sulejmani

7.       Nedžad Mulić

8.       Vehid Bijelić

 

 

Izborna jedinica Gračanica :

Predstavnici :

1.       Sabina Đulić

2.       Samir Mekić

3.       Hasan Omerović

4.       Nedžad Nuhanović

5.       Adisa Mešanović

Zamjenski predstavnici :

1.       Nermin Nukičić

2.       Amira Šuša

3.       Nermin Džananović

4.       Esad Delić

5.       Almedin Sejdinović

6.       Admir Ibrahimović

7.       Nermin Topić

8.       Jasmin Bašić

9.       Asim Korić

10.   Mehmed Kalesić

 

 

Izborna jedinica Tuzla

Predstavnici :

1.       Indira Fazlić

2.       Emir Tanović

3.       Eldan Alić

4.       Enes Mustačević

5.       Damir Kapidžić

6.       Elvir Halilović

7.       Samir Grašić

8.       Anto Kamenjašević

 

Zamjenski predstavnici :

1.       Danijela Matić

2.       Muhamed Osmanović

3.       Mirsad Kurtović

4.       Asim Čakal

5.       Aida Omerović

6.       Almir Altumbabić

7.       Amir Hukić

8.       Mirela Džafić

9.       Samir Alić

10.   Selim Mustafić

11.   Amela Dubravić

12.   Selma Kahrić

13.   Vahidin Hasić

14.   Danijela Bradvić Stjepanović

15.   Nedim Nuhbegović

16.   Jasmina Trnačević

 

 

Kandidati za sekretara po članu 20. Stututa Obrtničke komore Tuzlanskog kantona

 

1.       Adela Mustafagić – Gradačac

2.       Adnana Dervišević - Tuzla

 

Prijedlog kandidata za  upravno tijelo Obrtničke komore Tuzlanskog kantona iz redova Skupštine

Predsjednik Skupštine

 1. Zijad Šabanović

Potpredsjednici Skupštine

 1. Sabina Đulić- Gračanica
 2. Admir Duraković- Gradačac

 

Predsjednik Obrtničke komore Tuzlanskog kantona

 1. Nedžad Nuhanović - Gračanica

Potpredsjednici Obrtničke komore

 1. Miroslav Papac -Živinice
 2. Mina Šabić- Srebrenik

Upravni odbor

 1. Ervin Čergić- Banovići
 2. Enes Mustačević- Tuzla
 3. Hasan Duraković- Gradačac
 4. Behajija Hotić –Lukavac
 5. Anel Kahrimanović- Sapna
 6. Rasim Hamidović- Kalesija
 7. Vahidin Mustafić – Doboj Istok

Nadzorni odbor

 1. Edina Osmanović- Lukavac
 2. Alija Kahrimanović- Čelić
 3. Šahsudin Halilović- Kladanj
 4. Nermin Mujčinović- Teočak
 5. Emir Tanović- Tuzla

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

Koordinator izbora

                       Belma Mujkić 

TENDERI
16. August 2016 - 12:02
Poštovani obrtnici, Obavještavamo Vas da smo u saradnji sa Federalnom obrtničkom komorom i organizatorom sajma "Biznis forum sajam " u Prizrenu obezbijedili mogućnost nastupanja obrtnika na sajmu...
SAJMOVI
29. Januar 2018 - 10:14
Poštovani članovi Obrtničke komore Tuzlanskog kantona,   Dana 22.01.2018. godine je stigla ponuda o organizaciji posjete sajmu „IHM „ u Minhenu koji se održava u periodu od 07.03.-13.03.2018....