J A V N I P O Z I V za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2020. godinu
19. Novembar 2020 - 8:51
Podijeli
 

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XIII stav (1), Programa o uređivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-11-12571-1/20 od 29.06.2020. godine i broj: 02/1-11-25157/20 od 10.11.2020.godine, 

     Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisuje

 

 

J A V N I P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2020. godinu
 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju Kantona", a koji se odnosni na sljedeće projekte:
 

1. Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova do 150.000,00 KM
2. Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika do 10.000,00 KM
 

Sve potrebne informacije o javnom pozivu, zahtjeve i ostale obrasce (Izjave) po pojedinim projektima možete pronaći na sljedećem linku: 

http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mier/7852-javni-poziv-odabir-kori...